Show Schedule
VENUE DATE BOOTH
Spring Shopping Fest (Hong Kong, China) Postponed 1B-E13
TDC HK Show (Hong Kong, China) Mar 3-7, 2022 ---
JCK Show (Las Vegas, USA) Jun 10-13, 2022 ---
HK Sept Show (Hong Kong, China) Sept 15-19, 2022 ---
JMA HK Show (Hong Kong, China) Nov 24-27, 2022 ---